Zespół budynków SYBILLA - Warszawa ul. NowobukowińskaZgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu zespół budynków mieszkalny został zaprojektowany jako dominanta zamykająca widokowo ulicę Nowobukowińską a cała zabudowa tworzy pierzeje narożnika ulic Wilanowskiej i Nowobukowińskiej. Partery budynku są dostępne od ulicy. Całość bryły ukształtowana jest w formie litry "C" tworząc wewnętrzne zielone podwórze. Budynek będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap "A" obejmuje północną część działki. W kompozycji projektowanego budynku tego etapu, będącego północną częścią całego założenia, dominującą role odgrywają wyraźne pionowe podziały elewacji. Całość kolorystyki utrzymana jest w ciepłych odcieniach szarości.

Projekt :
arch. Jerzy Bogusławski
Arch. Marek Petruczynik