Muzeum Narodowe w Przemyślu

W swojej pracy chcielismy w sposób harmonijny powiązać dwie funkcje które pełni muzeum; funkcję wystawienniczo - oświatową i naukowa. Dlatego tak konsekwentnie odwzorowaliśmy zależności i współgranie tych funkcji w bryle budynku. Pomocna w tym okazała się lokalizacja, dzięki której gmach muzeum może stać się klamrą spinająca dwa place - jeden zielony i kameralny, a drugi rozległy i dający dalekie widoki na bryle budynku. Stworzyło to oś kompozycyjną, która stała się głównym motywem kompozycji pozwalającym na logiczny podział funkcji i przestrzeni. Elewacje zostały tak ukształtowane, aby nawiazywały do przedwojennej parcelacji kwartału. Z placu plk. Berka Joselewicza w kierunku placu Rybiego, wzdłuż ulicy Ratuszowej, prowadzą podcienia powiązane przestrzenie z holem głównym muzeum. Jest to skrzydło administracyjno - pracowniane budynku.
Ten podział funkcji budynku uwzgledniający kształt urbanistycznego otoczenia, pozwolił na logiczne ukształtowanie przestrzeni wewnętrznej muzeum.
Pomiędzy częścia wystawienniczą, a częścią oświatowo - naukową zaprojektowaliśmy ogród zimowy łączacy te dwie funkcje. Ogród może być wykorzystany do ekspozycji.
Projektując tak ważną dla miasta bryłę budynku muzeum chcieliśmy aby była ona odwzorowaniem idei które wynikają z szacunku dla historii, dostępności do wiedzy oraz spokoju niezbędnego dla pracy naukowej.

Projekt:
Arch. Jerzy Bogusławski
Arch. Katarzyna Fiszer
Arch. Marcin Garbacki
Arch. Marek Petruczynik