Konstancin
                                                                    Konstancin

 


Rozwiązania architektoniczne.


Przyjęte rozwiązanie urbanistyczno - architektoniczne zmierza do wybudowania budynku o wyraźnie zróżnicowanej bryle, który swym charakterem i skalą nawiąże do uzdrowiskowej funkcji Konstancina oraz wpisze się harmonijnie w pięknie zadrzewioną działkę. Całość inwestycji jest zgodna z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego i warunkami zagospodarowania terenu, a przede wszystkim nie stwarza żadnej uciążliwości dla działek sąsiednich.
Ponieważ teren przyszłej inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej, przed przystąpieniem do projektowania Pracownia przeanalizowała dostępne materiały historyczne dotyczące tego terenu. Jednocześnie został przestudiowany obecnie istniejący układ przestrzenny. Wynik tych analiz pozwolił w projekcie zastosować najodpowiedniejszą metodę kształtowania współczesnej architektury na terenie tradycyjnie związanym z XIX - wieczną architekturą. Lekkość bryły budynku, którą osiągnęliśmy dzięki grze przenikających się płaszczyzn sprawiła, że obiekt wpisuje się nienagannie w historyczno - parkowy pejzaż otoczenia.

PROJEKTANCI:
arch. Jerzy Bogusławski
arch. Maciej Dembiński
arch. Ewa Horoszkiewicz
arch. Beata Pułtorak