Budynek mieszkalny Warszawa, ul Parkowa


Jest to druga wersja budynku mieszkalnego zaprezentowana na stronie - projekt 100 "budynek mieszkalny Warszawa"

Projekt zakłada uporządkowanie przestrzenne działki, dzięki harmonijnemu wpisaniu budynku w przestrzeń ulicy i otaczającej zieleni. Dzięki zróżnicowanej wysokości kondygnacji (od 4 do 6 ) projektowany budynek współgra w naturalny sposób z ukształtowaniem sąsiedniej zabudowy. Poprzez ukształtowanie rzutu budynku w literę L stworzyliśmy wewnętrzną przestrzeń zapewniającą rekreację mieszkańcom.

Budynek zaprojektowaliśmy tak, aby osiągnąć wrażenie ekskluzywności i elegancji poprzez lapidarność rysunku elewacji i kształtowanej formy. Całość bryły budynku jest podporządkowana dwóm kierunkom, ulicy Lądowej i Parkowej, dzięki temu elewacja wschodnia i południowa, łącząc te dwa kierunki, zapewnia maksymalne nasłonecznienie mieszkań oraz widok na park.. Wszystkie te zabiegi projektowe doprowadziły do powstania bryły idealnie wpisującej się w parkowy charakter okolicy oraz nawiązały do wspaniałej modernistycznej architektury Starego Mokotowa.


Projekt :
Arch. Jerzy Bogusławski
Arch. Ewa Horoszkiewicz
Arch. Marek Petruczynik