foto: Jerzy Bogusławski


Pawilon Ambasady Kanady


W przyjętym rozwiązaniu architektonicznym najważniejszym celem było znalezienie harmonijnego powiązania między okazałym eleganckim budynkiem ambasady, a małym pawilonem o pomocniczej funkcji lecz położonym w bardzo eksponowanym miejscu. Jednocześnie chodziło o zaprojektowanie jak najprostszego schematu funkcjonalnego na małej powierzchni, tak aby ogród poniósł jak najmniejsze szkody.

Pawilon wejściowy jest wykonany w lekkiej stalowej strukturze z dużymi przeszkleniami, co pozwala strażnikowi łatwiej kontrolować przestrzeń ogrodu. Od północnej i wschodniej strony mur zewnętrzny obłożony jest wapieniem użytym na elewacjach ambasady. Przeszklony daszek oraz detale stalowej struktury będą również wzorowane na analogicznych elementach budynku głównego.

Ściana frontowa wycofana jest o 140 cm w stosunku do linii chodnika wcelu uzyskania przekrytej powierzchni dla interesantów.


Projekt :
Arch. Jerzy Bogusławski
Arch. Ewa Horoszkiewich
Foto: Jerzy Bogusławski